Jardi I (+34 93 463 97 49) | Jardi II (+34 93 518 55 43) eljardi@eljardicentrededia.com

SERVEIS

Als nostres Centres de Dia, brindem una sèrie de serveis generals d’atenció sociosanitària, on les persones grans amb algun grau de deteriorament físic cognitiu (Alzheimer), discapacitat sensorial i de mobilitat, reben atenció especialitzada amb una finalitat preventiva i rehabilitadora.

Generals

Psicològics

Per garantir una adequada atenció de les necessitats emocionals de la gent gran, cadascun dels nostres centres disposa d’una psicòloga que està al servei dels nostres usuaris, amb la qual podran realitzar consultes i reunions periòdiques de suport.

Fisioteràpia

la rehabilitació són un pilar bàsic de la cura i estimulació de l’usuari, tenint com a objectiu mantenir i millorar l’autonomia, la prevenció de possibles problemes i el benestar dels nostres usuaris.

Som especialistes en demència i patologies neurològiques, així com en patologies típiques de l’envelliment (artrosi, lumbàlgia, osteoporosi, etc.), dolor i/o fractures ocasionades per caigudes.

Els fisioterapeutes realitzen la valoració, la planificació i el tractament individual de cadascun dels nostres pacients, sempre buscant aconseguir la millor qualitat de vida, a més de l’assessorament familiar.

Domicili

Ajuda a domicili per hores

 • Els serveis més sol·licitats en la cura de la gent gran és el nostre servei d’ajuda a domicili per hores. Requerir els serveis dels nostres cuidadors a la plantilla, és l’opció ideal si el que necessites és un suport puntual, o periòdic, però no intensiu.

 • El Jardí t’ofereix un personal qualificat, amb referències contrastades, que ha estat seleccionat pel nostre departament de personal i compta amb experiència al sector. Els nostres cuidadors estan degudament inscrits Registre General de la Seguretat Social, estant també avalats per una Assegurança de Responsabilitat Civil, garantitzant-te la màxima confiança en la cura dels teus.

 • Per obtenir més detalls pots trucar-nos els telèfons de contacte i descobreix com és de fàcil gaudir de la màxima seguretat en la cura dels nostres majors.

Teràpia Ocupacional

L’objectiu general d’aquest servei és aconseguir la màxima independència i funcionalitat de la persona usuària millorant-ne la qualitat de vida.

Els objectius específics que es persegueixen amb aquest tipus dintervenció són:

 • Prevenir el declivi de les capacitats psíquiques, funcionals i socials que romanen inalterades.
 • Promoure la salut i la qualitat de vida mitjançant activitats significatives.
 • Augmentar la participació i contribuir a l’augment de l’autonomia funcional i personal.
 • Fomentar les relacions interpersonals i evitar la solitud i l’aïllament.

La teràpia ocupacional fonamenta les bases en l’ocupació, dotant-la d’un significat i una utilitat per a l’individu que són únics i inherents a cada persona, relacionats amb la seva experiència de vida, les creences i els interessos personals. Així doncs, l’ocupació es converteix en l’eina principal de treball del terapeuta ocupacional.

Algunes de les actuacions, entre d’altres, que aquests professionals fan als domicilis segons el perfil de persona atendre són:

 • Reentrenament a la realització de les activitats de la vida diària.
  Psicoestimulació cognitiva.
 • Entrenament en l’ús de productes de suport, assessorament i recomanació sobre canvis i adaptacions necessàries que facilitin l’accessibilitat i la mobilitat dins de la llar.
 • Informació, formació, comunicació, avaluació de suport i intervenció a persones usuàries amb caigudes repetitives.

Recorda que:

Els nostres centres estan homologats per la Generalitat de Catalunya i que pots rebre subvencions segons el grau de dependència que tingui la persona gran.