SERVEI D’INFERMERIA

L’atenció d’Infermeria, part fonamental de l’actuació de l’equip multidisciplinari, inclou actuacions, que van des de l’ajuda per a les activitats de la vida diària fins a la instauració de cures pal·liatives, sempre amb la intenció d’oferir cures de màxima qualitat.

A través de la Infermeria, es processa un procés d’atenció a l’usuari, basat en el mètode de Virgínia Henderson, que ens diu com realitzar un model de cures bàsiques i individualitzades:

    • Percepció maneig de salut, referit a la percepció dels usuaris del seu estat de salut i de les pràctiques que duen a terme per mantenir-la.

    • Nutricional – Metabòlic, valorant els hàbits dietètics i l’estat de la pell, aplicant activitats per a la seva cura i prevenció i observant, també la higiene corporal.

    • Eliminació, valorant la necessitat de cures específiques en relació principalment a la possibilitat d’incontinència i restrenyiment.

    • Somni descans, descrivint l’efectivitat, des de la perspectiva de pacient, tenint en compte medicaments i rutines.

Compartir con: