SERVEI D’INFERMERIA

El personal d’infermeria Geriàtrica, treballa amb uns valors imprescindibles; com són la dignitat de les persones grans, el benestar i la qualitat de vida, l’autonomia, etc. Per oferir unes cures de qualitat, té en compte diversos aspectes:

  • Les diferències individuals; el que diferencia cada persona, i les històries de vida, la història personal i les vivències de cadascuna.

  • El pla de cures, organitzar, desenvolupar i implementar un pla de cures adequades, per a cada persona.

    • Control de constants vitals.

    • Control de l’estat de salut dels diferents usuaris.

    • Control de la medicació habitual

  • La cura i seguiment personal, on el resultat és la satisfacció de certes necessitats humanes, així com promoure i potenciar la salut personal.


Compartir con: