PODOLOGIA I FISIOTERÀPIA

El Centre compta amb grans professionals, molt qualificats en diferents disciplines que, a més de treballar en els equips dels nostres centres, investiguen i col·laboren en tasques docents amb diferents entitats. Per a la nostra institució és un gran orgull que treballin persones amb tan elevades competències professionals.

Assumim com una de les tasques de l’equip terapèutic la d’informar i explicar a les famílies la naturalesa dels símptomes que apareixen, el seu pronòstic i les maneres possibles de millorar-los. Ajudem a les famílies a desenvolupar habilitats per gestionar i afrontar la discapacitat. És important identificar els problemes i recursos familiars, desenvolupar habilitats per gestionar els conflictes i controlar en la mesura del possible les emocions negatives. El manteniment d’activitats gratificants i dels contactes socials habituals és molt recomanable.

Compartir con: