OBJECTIUS


  1. INCREMENTAR L’AUTONOMIA: de la persona per que pugui gaudir el màxim temps possible dins el seu entorn social i familiar. Evitar la institucionalització precoç (ingrés en Residència Geriàtrica).

  2. FACILITAR-LI LES TASQUES I ACTIVITATS: que no pugui realitzar per si mateix.

  3. MILLORAR LA SEVA QUALITAT DE VIDA: aconseguir canvis de conducta per tal de arribar-hi.

  4. FOMENTAR HÀBITS SALUDABLES: alimentació, higiene, exercici físic.


 
 
 
 

Compartir con: