ESTIMULACIÓ COGNITIVA

IMPARTIDA PER LA PSICÒLOGA DE CENTRE

La funció fonamental, de la Psicòloga en el nostre centre de dia, és la d’ajudar en el procés adaptatiu de la persona gran, coneixent cada cas i incentivant-la, a participar en diferents activitats, entre altres coses.

El Programa consisteix a estimular i mantenir les capacitats cognitives existents, amb la intenció de millorar i / o mantenir el funcionament cognitiu i disminuir la dependència de l’usuari.

FUNCIONS

  • Realitzar la valoració neuropsicològica, el diagnòstic emocional i conductual del malalt i elaborar el corresponent informe psicològic.

  • Marcar els objectius terapèutics i avaluar els programes de psico-estimulació individual i grupal, en col·laboració amb el personal tècnic.

  • Realitzar el seguiment de la intervenció.

  • Establir estratègies d’intervenció conductual i emocional amb el pacient.

  • Custodiar i mantenir al dia la documentació relativa a l’evolució de la malaltia, pel que fa a capacitats cognitives i funcionals i l’estat emocional i conductual del pacient.

  • Programar les activitats d’intervenció amb la família per a l’acceptació i afrontament de la malaltia.

  • Organitzar i dirigir els grups d’autoajuda i teràpia familiar.

  • Proporcionar formació i informació a les famílies dels usuaris i a les institucions dins de les matèries de la seva competència.

TALLER DE LLENGUATGE

OBJECTIUS DEL TALLER: Maximitzar les capacitats lingüístiques preservades, exercitar el llenguatge automàtic, optimitzar l’expressió verbal, potenciar la capacitat de repetició, afavorir la incitació i la fluïdesa verbal.

TALLER D’ATENCIÓ, CONCENTRACIÓ I MEMÒRIA

OBJECTIUS DEL TALLER: Afavorir el processament d’informació, dirigint i motivant el focus d’atenció, restaurar aquesta habilitat cognitiva, alentir la progressió del deteriorament, millorar l’estat funcional de l’usuari i procurar la seva estabilització el major temps possible. 
 
 
 

Compartir con: